Zajímavosti

  • všichni křečci syrští, chovaní v zajetí, pocházejí z 12 odchycených křečků ve volné přírodě (matka s 12 mladými) - které pak mezi sebou vzájemně křížili, až vznikl tento obrovský počet, který máme dnes :)
  • samice je březí pouhých 16 dnů
  • křeček má velmi rozvinutý sluch - vnímá ultrazvuková vlny
  • na denním světle je křeček prakticky slepý
  • v noci vidí dobře - díky na straně posazeným očím je schopen vidět v rozmezí až 110°
  • je krátkozraký - nevidí dále než na 100 m, což vzhledem k jeho velikosti je docela pěkné, pohyby predátorů ale rozezná 
  • prakticky nevnímá barvy a tvary
  • v lícních torbách přechovává potravu dokonale suchou - chráněnou před slinami
  • v lícních torbách je křeček schopen unést až polovinu své hmotnosti

 

křeček syrský s naplněnými lícními torbami