Řeč křečka

 
 
 
Zvukové projevy
 
Projev Význam
Vrčení Křeček byl vyrušen ze spánku 
Prskání Cítí se ohrožen 
Skřípění a cvakání zubů Signalizuje útok, varuje protivníka, výhrůžka 
Pištění a pískání Má strach, něco ho bolí
Křík a vřískot Má velký strach, něco ho bolíŘeč těla

 

Projev Význam
Panáčkuje Průzkum okolí, nebo se připravuje k útoku
Zvedá přední tlapky Výstraha, obranné gesto
Nafukuje lícní torby Postaví se na zadní, nafoukne torbičky, když je opravdu rozzuřený, chystá se zaútočit
Lehá si na záda Chce se bránit, má strach. Dává najevo podřazenost. Při šoku si lehá na záda a "dělá mrtvého" - stav strnulosti
Plazí se po břiše Složí uši k hlavě, plazí se vpřed. Strach a nejistota - snaží se schovat, "zneviditelnit"
"Hladí" si tváře Potřebuje vyprázdnit naplněné lícní torby, tímto si pomáhá

 

 

 

Zdroj: vlastní zkušenosti, kniha Křečci