Život křečka

 
 • Křeček je noční tvor. Probouzí se tedy navečer, když se začne stmívat.
 • Ve volné přírodě naběhá za noc několik kilometrů, aby sehnal potravu
 • Dorozumívají se mezi sebou ultrazvukovými vlnami, které člověk neslyší
 • Pomocí hmatových vousků na čumáčku zjišťují, zda se do daného otvoru vejdou
 • Potravu, kterou najde, většinou uloží do lícních toreb, ve kterých si ji přenese do svého doupěte/domečku
 • V případě ohrožení jsou schopni vyskočit docela vysoko
 • Umí velmi dobře šplhat - nebojí se ani spustit např. z křesla :)
 • Na krátkou vzdálenost rychle utíká - má i poměrně "rychlý start"
 • Pokud se cítí křeček v nebezpečí, postaví se na zadní nožky a začne "prskat", může velice rychle kousnout
 • Tělesná teplota křečka je 36-38°C
 • Pohlavní dospělost začíná dříve u samců (okolo 2. měsíce), u samic je to okolo 3. měsíce
 • Samice vyhledávají samce (u křečků) jen v době říje
 • Křečíci většinou žijí ve skupinách, sameček pomáhá často samici s odchovem mláďat